Radboud Group for Historical Demography and Family History er tilknyttet Radboud Universitet. Gruppen besidder den førende ekspertise inden for historisk demografi og familiehistorie i Holland.

Radboud Group kombinerer en tværvidenskabelig tilgang og solide kvantitative metoder med et udgangspunkt i historie. Dette indebærer at de demografiske fænomener og processer, som gruppen studerer, altid undersøges i relation til skiftende livsbetingelser og socioøkonomiske forhold, historiske familiemønstre og religiøse normer. Som historikere lægger gruppen vægt på behovet for en korrekt forståelse af de historiske kilder, som ligger til grund for demografisk analyse, herunder de administrative praksisser, klassificeringer og diskurser omkring optælling og måling.