Sådan søger du

Du kan søge på to måder:

 1. Fritekstsøgning. Her kan du skrive et eller flere søgeord, men endnu kun navne, steder og køn. Årstal og datoer kan endnu ikke bruges i fritekstsøgningen.
 2. Specifik søgning. Her kan du tilpasse din søgning ved at vælge forskellige søgekriterier som fornavn, efternavn, fødested og fødeår. Du kan tilføje flere søgekriterier ved at klikke på ‘plus’ og fjerne ved at klikke på ‘minus’ eller ‘skraldespanden’.

Vælg desuden, om du eventuelt vil begrænse dit søgeresultat til enten livsforløb eller personregistreringer.

Du har mulighed for at filtrere dit søgeresultat efterfølgende, hvis du får mange resultater, og du kan også justere dine søgekriterier efterfølgende.

Søgeresultatet

Søgeresultatet indeholder som udgangspunkt både livsforløb og personregistreringer, medmindre du har valgt den ene mulighed fra.

Livsforløb er blå og kan dermed skelnes fra personregistreringer. Personregistreringer er lyse og har forskellige ikoner og farver for at lette oversigten. For svagtseende eller blinde er det angivet med tekst, der kan oplæses.

Livsforløb vises som mørkeblå kasser i søgeresultatet. Personregistreringer fra fx folketællinger har hvid baggrund. En farvet stribe yderst gør det let at skelne fx vielser (røde) fra folketællinger (gule).

Hvad søger du i?

Databasen indeholder livsforløb og personregistreringer:

 • Et livsforløb er et bud på hvilke personregistreringer i kilderne der omhandler samme person. Livsforløb er skabt af forskningsprojektet Link-lives.
 • En personregistrering er information om en person, som er indtastet fra en historisk kilde.

Der er personregistreringer fra disse kilder:

Bemærk, at vi kun har de helt færdigindtastede folketællinger med. Kirkebøgerne er indtastet som et indeks. Det vil sige, at alle personer, der blev registreret som døbt, konfirmeret, gift eller begravet i alle kirkebøger, burde være der, men kun med navne og få andre oplysninger.

Bemærk, at fx en dåb vil resultere i flere personregistreringer: en for dåbsbarnet, en for mor og en for far (men fadderne er ikke med i dette indeks).

Specifik søgning

Med specifik søgning kan du tilpasse din søgning efter forskellige søgekriterier. Du finder specifik søgning både på søgeforsiden og øverst over søgeresultatet i det blå område. Specifik søgning indeholder følgende søgekriterier:

 • Navn: fornavn, efternavn, fødenavn
 • Sted: Fødested, hændelsessted, dødssted. Med disse felter kan du søge på sogn, herred, amt og by
 • År: Fødeår, dødsår, hændelsesår.
 • Andet: køn, fritekst, kilde ID, livsforløbs ID, rolle og erhverv.

Vær opmærksom på, at ikke alle personregistreringer rummer information om alle søgekriterier. Søger du fx på et fødeår, vil personregistreringer, hvor den information ikke fremgår, ikke indgå i søgeresultatet. På samme måde er køn ikke indtastet på alle kilder. Har du derfor valgt ’kvinde’ som søgekriterie, vil de personregistreringer, hvor køn ikke er indtastet, ikke være med i resultatet.

Visning af et livsforløb

Et livsforløb består af en række personregistreringer, som er linket sammen to og to. Det navn, fødeår og fødested, der står i søgeresultatet samt øverst på siden med hele livsforløbet, er trukket fra den sidste personregistrering i livsforløbet.

Du kan klikke på de enkelte personregistreringer i livsforløbet og se de fulde indtastede oplysninger.

Alle personregistreringer, der er linket, er optegnet i en figur til højre. Klik på en linje, så kan du se, med hvilken metode linket er skabt, samt give din feedback på linkets troværdighed.

Læs mere om hvordan du giver feedback

Visning af en personregistrering

Informationerne fra de indtastede kilder er delt i to versioner:

 1. Øverst: Én version er præcis som indtastet og med information om kilden.
 2. Længere nede på siden: Bearbejdninger af de oprindelige indtastninger, som Link-lives har lavet for at kunne linke maskinelt.

Læs mere om, hvordan navne og fødesteder behandles for at kunne linkes

Hvor det er muligt, vil der fra personregistreringen være link tilbage til det arkiv, hvor kilden befinder sig, og hvor du kan se den oprindelige håndskrevne tekst.

Stammer personregistreringen fra en kilde, hvor flere personer er omtalt sammen, kan du se de relaterede personregistreringer i en fane for sig. For folketællinger er det husstanden, og i en kirkebog vil det være de andre personer, der deltog i hændelsen. Den personregistrering, du er inde på, vil være fremhævet i listen, og rækkefølgen vil være sådan, som personerne stod opført i kilden.

Andre personer i samme husstand, registreret i samme folketælling kan ses under fanen husstand. For øvrige kilder hedder fanen ‘Relaterede personer’ og viser de andre personer der er en del af samme hændelse, fx forældre til et dåbsbarn.

Filtrering

Du kan filtrere dit søgeresultat på nogle af de samme parametre, som du kan søge på, samt på kildetype. Ønsker du fx kun at se livsforløb, hvori der indgår folketællinger, kan du vælge det. Vælger du flere filtre, fungerer det således at:

 • Flere filtre inden for samme kategori udvider antallet af resultater. Ex: vælger du to kilder inden for kategorien kilder, ser du resultater fra begge kilder.
 • Flere filtre på tværs af flere kategorier indsnævrer antallet af resultater. Ex: vælger du blot en kilde og et år, ser du kun resultater, som matcher både kilden og året.

Tallet ud for hvert filter indikerer, hvor mange personregistreringer, filtret vil fange. Tallet siger endnu ikke noget om antallet af livsforløb.

Du finder filter-funktionen over søgeresultatet. Filtre kan være en god måde at gøre et stort søgeresultat mere overskueligt.

Tips til søgning

 • Stavevariationer
  Vær opmærksom på at navne kan være stavet forskelligt, og at navne er indtastet kildetro. Det betyder, at du både skal søge efter Karl og Carl, for at være sikker på at få alle resultater frem. Du kan også sætte et hak i ’inkluder stavevariationer’. Derved får du Link-lives bud på, hvilke navne der kan være de samme, men blot stavet forskelligt.
 • Brug af wildcards
  Wildcards er specialtegn, der udvider dine søgemuligheder.
  Brug * til at erstatte et eller flere tegn. *arl vil dermed finde både Carl og Karl, og viger* vil finde både Vigerslev og Vigersted.
 • Flere ord i en specifik rækkefølge?
  Brug ” ” til at omkranse en række ord. “Anders Jensen” vil finde Anders Jensen, men ikke Anders Hansen eller Bo Jensen.
  Dette fungerer bedst, hvis du bruger det i fritekstsøgning.
 • Usikker på året?
  Når du sætter hak i ‘inkluder stavevariationer’, udvider du også søgningen med 3 år på hver side af de årstal, du søger på.
 • Tilbage til en tidligere søgning?
  Under søgehistorik kan du komme tilbage til dine tidligere søgninger og de livsforløb og personregistreringer, du har kigget på. Vær dog opmærksom på, at historikken kun er gemt til næste gang du besøger sitet, hvis du har accepteres cookies.
Når du sætter hak ved søg i stavevariationer, søger du i de forskellige udgaver af navnet, som Link-Lives har dannet for at kunne linke. Og for årstal søger du i +/- 3 år.
Find dine tidligere søgninger og de livsforløb og personregistreringer, du har kigget på, under ‘Søgehistorik’.

Mærkelige livsforløb

Vi har skabt livsforløbene maskinelt med forskellige metoder, som vi løbende udvikler og forbedrer. Det betyder, at du kan finde livsforløb, som du opdager, ikke er troværdige, fordi du med dine menneskeøjne kan se, at personregistreringerne højst sandsynligt ikke omhandler samme person.

Du kan være med til at forbedre vores metoder ved at give feedback på vores livsforløb. Hvis du vil hjælpe os ved at give feedback, er er vigtigt, at du bruger den feedbackfunktion, der er ved præsentationen af livsforløbet. Vi har ikke mulighed for at bruge feedback givet på andre måder.

Feedbackfunktionen er et forsøg, hvor vi undersøger, hvordan feedback bedst gives og anvendes.

Læs mere om hvordan livsforløb skabes

Læs mere om hvordan du giver feedback

Fejl i indtastede personregistreringer

Personregistreringerne er indtastet over mange år efter forskellig praksis og af mange forskellige mennesker. Der er derfor fejl og misforståelser her og der.

Opdager du en fejl, kan du rapportere den til det arkiv, hvor kilden opbevares, men ikke til Link-lives. På den måde sikrer vi, at informationen rettes det rigtige sted hen.

Livsforløb forbedres

Vi forbedrer løbende de metoder, vi bruger til at skabe livsforløb. Det betyder, at livsforløbene vil ændre sig. Nogle vil udgå, andre vil komme til eller blive udbygget.

Læs mere om hvordan livsforløb skabes

Du søger altid i vores nyeste version af livsforløb. Men har du gemt et direkte link til et livsforløb, som siden er udgået, vil linket stadig virke. Dog vil det på siden fremgå, at livsforløbet ikke længere betragtes som den bedste bud.