Ancestry

Ancestry har som en af verdens førende kommercielle virksomheder inden for familiehistorie og forbrugergenetik i mere end 30 år hjulpet personer over hele verden med at finde deres rødder og lære mere om, hvem de er, og hvor de kommer fra. Ancestry råder over verdens største online samling af optegnelser om familiehistoriske begivenheder og har mere end 20 milliarder digitaliserede optegnelser, som giver mennesker en enestående indsigt i deres familiehistorie på et lokalt som globalt plan.

Siden 2018 har Ancestry i samarbejde med Rigsarkivet digitaliseret flere landsdækkende samlinger af arkivalier som kirkebøger og folketællinger og gjort dem søgbare til gavn for forskere og interesserede personer. Til dato er omkring 18 millioner registrerede hændelser i kirkebøgerne blevet indekseret hvilket inkluderer over 40 millioner navne.

Besøg hjemmeside

The Norwegian Historical Data Centre, UiT The Arctic University of Norway

Norwegian Historical Data Centre (NHDC) er et nationalt center for transskription, kodning og formidling af nominative optegnelser siden 1981 og huser for tiden Historical Population Register of Norway (HPR).

HPR vil inkludere registreringer af de 9.7 mio. mennesker som boede i Norge i perioden mellem 1801 og 1964 ved at skabe livsforløb på tværs af generationer via sammenkoblinger af individuelle og kontekstuelle informationer fra folketællinger og kirkebøger.

NHDC overholder internationale standarder for brugen af historisk materiale til sammenkobling af oplysninger og statistisk brug, og har ansvaret for den overordnede koordination, standardisering og formatering af disse kilder til kompatible longitudinelle databaser, der udgør det centrale datasæt for HPR. I samarbejde med Arkivverket, Norges nationalarkiv, har NHDC været afgørende for skabelsen af automatiserede linknings metoder, som benyttes i HPR. 

Besøg hjemmeside

Radboud Group for Historical Demography and Family History, Radboud University

Radboud Group for Historical Demography and Family History er tilknyttet Radboud Universitet. Gruppen besidder den førende ekspertise inden for historisk demografi og familiehistorie i Holland.

Radboud Group kombinerer en tværvidenskabelig tilgang og solide kvantitative metoder med et udgangspunkt i historie. Dette indebærer at de demografiske fænomener og processer, som gruppen studerer, altid undersøges i relation til skiftende livsbetingelser og socioøkonomiske forhold, historiske familiemønstre og religiøse normer. Som historikere lægger gruppen vægt på behovet for en korrekt forståelse af de historiske kilder, som ligger til grund for demografisk analyse, herunder de administrative praksisser, klassificeringer og diskurser omkring optælling og måling.

Besøg hjemmeside

Longitudinal Studies Centre Scotland, The University Court of the University of Edinburgh

Longitudinal Studies Centre Scotland (LSCS) er beliggende ved Edinburgh Universitet. LSCS blev etableret i 2001 med støtte fra the Scottish Further and Higher Education Funding Council og the Chief Scientist Office. LSCS fokuserer på at linke data over tid for at skabe et unikt sæt af longitudinelle forskningsressourcer.

I 2012 havde LSCS succes med at tiltrække ESRC fondsmidler til Digitising Scotland, som er et meget ambitiøst og spændende projekt med det formål at digitalisere og linke ca. 24 millioner registrerede personlige begivenheder på tværs af generationer i Scotland siden 1855. Dette skelsættende arbejde vil for første gang i UK skabe et unikt datasæt, som baner vejen for nye spændende forskningsspørgsmål. 

Besøg hjemmeside

Centre for Demographic and Ageing Research, Umeå University

Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR) er beliggende ved Umeå Universitet. CEDAR søger at understøtte, styrke og stimulere forskning i befolkninger og aldring. For at opnå dette mål skaber CEDAR befolkningsdatabaser af højest mulig kvalitet og stiller dem til rådighed for forskere.

Centerets databaser er skabt og administreres af den Demografiske Database, som har banet vejen for at Umeå Universitet siden 1970’erne har indtaget en ledende position inden for demografisk historie. Forskningen foretages til gængæld af CEDAR Research, som samler svenske og internationale forskere fra vidt forskellige baggrunde såsom historie, kulturgeografi, medicin og statistik.

Besøg hjemmeside