københavns_universitet_dk

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR) bidrager til Link-Lives med ekspertise inden for metodisk forskning i machine learning.

CPR blev etableret i 2007 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, med et formål om at forske i basal og anvendt lægemiddelforskning i menneskelige proteiner med medicinsk betydning. Centeret har en bred vifte af ekspertiser inden for forskning i bl.a. systembiologi, proteinforskning, kemisk biologi, og sygdoms biologi. Centeret blev oprettet efter en generøs donation på 600 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og med et større bidrag fra Københavns Universitet. I begyndelsen af 2015 donerede Novo Nordisk Fonden yderligere 180 mio. kr. til centeret. 

Besøg hjemmeside
københavns_universitet_dk

Saxo-Instituttet

Saxo-Instituttet bidrager til Link-Lives med forskningsekspertise inden for dansk historie i 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Saxo-Instituttet er en del af det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og forestår uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin samt Historie. Saxo-Instituttet tilbyder varierede studiefaciliteter og et righoldigt bibliotek, der dagligt betjener instituttets studerende, undervisere og forskere.

Besøg hjemmeside

Rigsarkivet

Rigsarkivet bidrager til Link-Lives med ekspertise inden for digitalisering af arkivalier og forskning i dansk social- og sundhedshistorie fra 1700-1900. 

Rigsarkivet er Danmarks nationalarkiv og har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og stille dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder Danmarks historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. 

Besøg hjemmeside
københavns_stadsarkiv_dk

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv bidrager til Link-Lives med ekspertise inden for crowdsourcing og kontakt til frivillige.

Københavns Stadsarkiv er Københavns Kommunes arkiv. Københavns Stadsarkiv indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og stiller det til rådighed for offentligheden. Københavns Stadsarkiv har en omfattende samling af arkivmateriale om byens historie, som man kan benytte enten på læsesalen eller på nettet via deres mange digitale tilbud. Samlingerne er skabt ved, at Stadsarkivet altid har været tilknyttet til byens styre og har haft til huse på rådhuset. I dag indsamler Københavns Stadsarkiv arkivmateriale fra hele Københavns Kommune.

Besøg hjemmeside