Historiske livsforløb skaber nye forskningsmuligheder

Link-Lives projektet udføres af arkiver og forskere i fællesskab. For forskerne i projektet er formålet at gøre det muligt at forske i de mange aspekter af menneskers biologiske og samfundsmæssige liv, som udspiller sig over hele menneskeliv og over mange generationer.

Rekonstruerede livsforløb og familieforbindelser for hele befolkningen gennem 200 år vil gøre det muligt at få ny viden om almindelige danskeres levede liv. For eksempel begynder vi allerede nu at kunne se tegn på, at unge bondepiger i 1800-tallet i meget større antal, end vi hidtil har troet, tog arbejde langt fra deres hjemsogn. Snart vil vi kunne få svar på spørgsmål som: Hvordan påvirkede det pigernes liv at have set verden uden for sognet? Hvad gjorde de ugifte piger, der blev gravide i det fremmede? Hvordan påvirkede det børnenes senere liv og helbred, om pigerne flyttede hjem til deres forældre med barnet, eller om de måtte klare sig selv?

Når projektet er færdigt, vil de rekonstruerede livsforløb og familieforbindelser åbne for helt nye typer forskning også for sundheds- og samfundsvidenskaberne.

Projektets tidsplan

Det første, vi går i gang med i Link-Lives, er at forbinde oplysninger om den samme person på tværs af de allerede fuldt transskriberede folketællinger. Herefter beriger vi disse rudimentære livsforløb med informationer fra begravelsesprotokoller og kirkebøger.

De første tre år arbejder vi udelukkende med at bygge livsforløb fra 1787 til 1901. Disse data er så gamle, at vi kan gøre livsforløbene frit tilgængelige for alle interesserede.

I efteråret 2022 begynder vi at arbejde med perioden 1901 til 1968. En stor del af disse data er beskyttet af arkivloven og EU’s persondatabeskyttelseslov, så de vil kun blive tilgængelige for forskning, der overholder samme regler, som gælder for registerforskning i persondata fra perioden efter 1968. Forskere vil derfor kun få adgang til disse data i form af anonymiserede datasæt udarbejdet til hver enkelt forskningsprojekt.

Se en oversigt over tidsplanen

Samarbejde med frivillige

Link-Lives havde ikke været mulig uden den store indsats, som slægtsforskere og andre frivillige gennem mange år har lagt i at indtaste og transskribere kilderne. Det er et arbejde, som gennem mere end 25 år er foregået i tæt samarbejde mellem slægtsforskernes foreninger og arkiver. Dette samarbejde har længe gjort det muligt at søge efter personer i de transskriberede kilder på arkivernes websider til glæde især for slægtsforskere, men også for historikere og andre arkivbrugere.

Læs mere om indtastning af arkivmateriale.

I det omfang, der er interesse for det, vil Link-Lives projektet indgå i samarbejdet mellem arkiverne og slægtsforskernes foreninger om sammen at udvikle endnu bedre faciliteter for transskribering, søgning af personer og måske nye former for samarbejde mellem universitetsforskere og frivillige.

Følg med i projektets udvikling

Denne webside bliver jævnligt opdateret med nyheder om projektets udvikling.