Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet. Ekspertise i social- og landbohistorie 1700 til 1900 og i historisk livsforløbsforskning.