Cand. mag. i historie og latin. Enhedschef for Dataformidling ved Rigsarkivet.