Mads Linnet Perner

Ph.d.-stipendiat ved Rigsarkivet. Ekspertise i historisk geografi og GIS.