københavns_universitet_dk

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR) bidrager til Link-Lives med ekspertise inden for metodisk forskning i machine learning.

CPR blev etableret i 2007 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, med et formål om at forske i basal og anvendt lægemiddelforskning i menneskelige proteiner med medicinsk betydning. Centeret har en bred vifte af ekspertiser inden for forskning i bl.a. systembiologi, proteinforskning, kemisk biologi, og sygdoms biologi. Centeret blev oprettet efter en generøs donation på 600 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og med et større bidrag fra Københavns Universitet. I begyndelsen af 2015 donerede Novo Nordisk Fonden yderligere 180 mio. kr. til centeret.