Rigsarkivet bidrager til Link-Lives med ekspertise inden for digitalisering af arkivalier og forskning i dansk social- og sundhedshistorie fra 1700-1900. 

Rigsarkivet er Danmarks nationalarkiv og har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og stille dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder Danmarks historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.