københavns_universitet_dk

Saxo-Instituttet bidrager til Link-Lives med forskningsekspertise inden for dansk historie i 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Saxo-Instituttet er en del af det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og forestår uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin samt Historie. Saxo-Instituttet tilbyder varierede studiefaciliteter og et righoldigt bibliotek, der dagligt betjener instituttets studerende, undervisere og forskere.

Hjemmeside
https://saxo.ku.dk/