3 minutter

1-3 universitetspraktikanter søges

Vi søger praktikanter (15-30 ECTS) i forårssemestret 2021. Som praktikant vil du blive tilknyttet Link-Lives-teamet på Rigsarkivet i København eller Odense, eller på Københavns Stadsarkiv.

Vi søger 1-3 praktikanter (15-30 ECTS) i forårssemestret 2021 til projektet Link-Lives: Historical Big Data. Projektet er et tværfagligt forskningsprojekt, der foregår i samarbejde mellem Københavns Universitet, Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Praktikanterne vil bidrage til at etablere livsforløb og familieforbindelser for (næsten) alle danskere fra 1787 til 1968 ved at forbinde oplysninger om den samme person i forskellige, allerede digitaliserede kilder som folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller.

Projektet vil udvide den berømte danske registerforskning mere end 200 år tilbage i tid og dermed åbne nye veje for forskning i mange forskellige aspekter af menneskers sociale og biologiske liv på tværs af generationer og århundreder.

Vi forventer, at du er i gang med at studere Historie, Etnologi, Sociologi, Økonomi eller andre tilsvarende humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag.

Om praktikpladsen

Som praktikant vil du blive tilknyttet Link-Lives-teamet på Rigsarkivet i København eller Odense, eller på Københavns Stadsarkiv.

Den/de kommende praktikant(er) vil aktivt bidrage til alle aspekter af projektet hos den pågældende institution i tæt samarbejde med Katrine Tovgaard-Olsen og Barbara Revuelta på Rigsarkivet eller Signe Trolle Gronemann på Stadsarkivet.

Deltagelse i Link-Lives vil give praktikanterne mulighed for at udnytte eksisterende viden og kompetencer inden for f.eks. historisk forskning, tilbyde kompetencer inden for opgaver, som indgår i et interdisciplinært forskningsprojekt og hands-on erfaring med systematisk undersøgelse af kildemateriale.

Praktikanter(ne) vil deltage i det daglige liv i deres respektive institutioner herunder deltagelse i møder og seminarer om projektets udvikling, både internt i teamet, mellem partnerne og eksternt.

Praktikanter ved Rigsarkivet kan vælge mellem to muligheder:

  • En placering hos Linking Team, som er et samarbejde mellem Rigsarkivet og Saxo Instituttet. Her vil du deltage i arbejdet med manuel linkning af historiske kilder, standardisering, kvalitetssikring og kvantitative tilgange til kildemateriale. Derudover vil du i mindre omfang bidrage til brugerinddragelse i Rigsarkivets crowdsourcing team.
  • En placering hos Crowdsourcing Team, hvor du vil få konkrete opgaver inden for brugerinddragelse, koordinering og kildetransskription, samt arbejdet med frivillige og arrangementer. Samtidig vil du i mindre omfang blive inddraget i Linking Teamets arbejde.

Praktikanter ved Københavns Stadsarkiv:

  • vil indgå i arkivets team for digital adgang. Gennem konkrete opgaver vil du opnå kompetencer inden for crowdsourcing gennem standardisering og indtastning af forskellige kilder, koordinering af og dialog med frivillige, samt formidling af resultater gennem events og på web.

Ansøgning og formalia

Det forventes, at ansøgerne er interesserede i interdisciplinær forskning. Forudgående viden er en fordel, men ikke et krav.

Praktikken er ulønnet og praktikanter(ne) har selv ansvaret for at organisere praktikopholdets tilknytning til uddannelsesinstitutionen.

Interesserede studerende bedes sende en kort ansøgning med ønsket praktiksted(er) og deres motivation for at ansøge (max. 1 side) samt CV med karakterudskrift til Anna Kristiane Mortensen (akm@hum.ku.dk) senest d. 1. november.

I uge 46 vil kandidaterne blive indkaldt til samtale, og endeligt svar vil blive givet senest fredag d.13. november.

For eventuelle spørgsmål kontakt Anna Kristiane Mortensen på akm@hum.ku.dk.

Tags