1-3 universitetspraktikanter søges

Vi søger 1-3 praktikanter (15-30 ECTS) i forårssemestret 2021 til projektet Link-Lives: Historical Big Data. Projektet er et tværfagligt forskningsprojekt, der foregår i samarbejde mellem Københavns Universitet, Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Praktikanterne vil bidrage til at etablere livsforløb og familieforbindelser for (næsten) alle danskere fra 1787 til 1968 ved at forbinde oplysninger om den samme person i forskellige, allerede digitaliserede kilder som folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller.

Projektet vil udvide den berømte danske registerforskning mere end 200 år tilbage i tid og dermed åbne nye veje for forskning i mange forskellige aspekter af menneskers sociale og biologiske liv på tværs af generationer og århundreder.

Vi forventer, at du er i gang med at studere Historie, Etnologi, Sociologi, Økonomi eller andre tilsvarende humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag.

Om praktikpladsen

Som praktikant vil du blive tilknyttet Link-Lives-teamet på Rigsarkivet i København eller Odense, eller på Københavns Stadsarkiv.

Den/de kommende praktikant(er) vil aktivt bidrage til alle aspekter af projektet hos den pågældende institution i tæt samarbejde med Katrine Tovgaard-Olsen og Barbara Revuelta på Rigsarkivet eller Signe Trolle Gronemann på Stadsarkivet.

Deltagelse i Link-Lives vil give praktikanterne mulighed for at udnytte eksisterende viden og kompetencer inden for f.eks. historisk forskning, tilbyde kompetencer inden for opgaver, som indgår i et interdisciplinært forskningsprojekt og hands-on erfaring med systematisk undersøgelse af kildemateriale.

Praktikanter(ne) vil deltage i det daglige liv i deres respektive institutioner herunder deltagelse i møder og seminarer om projektets udvikling, både internt i teamet, mellem partnerne og eksternt.

Praktikanter ved Rigsarkivet kan vælge mellem to muligheder:

  • En placering hos Linking Team, som er et samarbejde mellem Rigsarkivet og Saxo Instituttet. Her vil du deltage i arbejdet med manuel linkning af historiske kilder, standardisering, kvalitetssikring og kvantitative tilgange til kildemateriale. Derudover vil du i mindre omfang bidrage til brugerinddragelse i Rigsarkivets crowdsourcing team.
  • En placering hos Crowdsourcing Team, hvor du vil få konkrete opgaver inden for brugerinddragelse, koordinering og kildetransskription, samt arbejdet med frivillige og arrangementer. Samtidig vil du i mindre omfang blive inddraget i Linking Teamets arbejde.

Praktikanter ved Københavns Stadsarkiv:

  • vil indgå i arkivets team for digital adgang. Gennem konkrete opgaver vil du opnå kompetencer inden for crowdsourcing gennem standardisering og indtastning af forskellige kilder, koordinering af og dialog med frivillige, samt formidling af resultater gennem events og på web.

Ansøgning og formalia

Det forventes, at ansøgerne er interesserede i interdisciplinær forskning. Forudgående viden er en fordel, men ikke et krav.

Praktikken er ulønnet og praktikanter(ne) har selv ansvaret for at organisere praktikopholdets tilknytning til uddannelsesinstitutionen.

Interesserede studerende bedes sende en kort ansøgning med ønsket praktiksted(er) og deres motivation for at ansøge (max. 1 side) samt CV med karakterudskrift til Anna Kristiane Mortensen (akm@hum.ku.dk) senest d. 1. november.

I uge 46 vil kandidaterne blive indkaldt til samtale, og endeligt svar vil blive givet senest fredag d.13. november.

For eventuelle spørgsmål kontakt Anna Kristiane Mortensen på akm@hum.ku.dk.

praktik

I praktik ved Link-Lives

Et semester hos Københavns Stadsarkiv

I starten af februar mødte jeg ind på Stormgade 20, hvor en del af Københavns Stadsarkiv hører til, og hvilket har været min faste kontorplads.

Jeg har i løbet af mit praktikophold arbejdet med københavnske begravelsesprotokoller i perioden 1860-1940, hvilke er en del af de data, som Link-Lives’ livsforløb baseres på. Begravelsesprotokollerne indtastes af frivillige og mit arbejde har bestået i at supplere og understøtte de frivilliges arbejde med forskellige behind-the-scenes-opgaver.

Konkrete og kildenære opgaver

På studiet er arbejdet med historie mest på et teoretisk niveau. Med praktikforløbet stod jeg nu med noget konkret nemlig indtastning af begravelsesprotokoller efter bestemte indtastningsprincipper og med et mål for, hvad de indtastede data skal bruges til.

Det har været spændende at beskæftige sig med praktiske opgaver, såsom at foretage stikprøvekontrol af et bestemt dødssted, for derefter at rette en gentagende fejl til.

Jeg arbejdede også med fødesteder. Den har til tider givet mig små detektivjobs – man kan støde på personer, der er født i Astrup sogn, men hvis det ikke er angivet, om det er Astrup sogn i Mariagerfjord, Århus eller Hjørring kommune, er det nødvendigt at søge information om personen andetsteds – blandt andet ved at slå op i kirkebøger.

Formidling, koordinering og facilitering

Formidling af historie er en væsentlig del af mit studie, og har også spillet en central rolle i min praktik. Jeg har arbejdet med formidling gennem koordinering af frivillige, blandt andet på Stadsarkivets online forum for de frivillige og til indtastningscaféer på rådhuset.

Jeg har været med til at facilitere og afholde indtastningscaféerne, hvor frivillige introduceres, og bliver en del af indtastningsprojektet. Pludselig stod jeg selv som en del af præsentationen og skulle gennemgå en fælles indtastning foran de fremmødte. Det var rart at opleve, hvordan jeg kunne tage ordet foran fremmede personer. Noget, der på de fleste andre tidspunkter, ville give mig svedige håndflader. Men efter et par måneders arbejde med protokollerne, følte jeg mig tryg ved at præsentere indtastningen.

Jeg tager meget med mig, men mest af alt, hvordan man samarbejder med mennesker fra forskellige fagdiscipliner. At sætte sig ind i forskellige aspekter af projektet, og ligeledes at sidde med bagved, når der diskuteres emner som prototypetests, kvalitetskontrol og hjemmesiders funktionalitet.

I praktik hjemmefra

Den afsluttende tid for min praktik er, som meget andet, præget af covid-19. Jeg har arbejdet videre hjemmefra med kaffe og møder virtuelt.

Lige nu er vi ved at planlægge en online introduktion til indtastning den 19. maj. Det bliver min sidste opgave som praktikant på Link-Lives – og jeg glæder mig til at kunne afslutte mit forløb sammen med de frivillige, som jeg gennem diverse møder og samarbejde har lært lidt at kende, og fået et indblik i, hvem det er, der driver indtastningsprojektet fremad.

Læs mere om indtastning af begravelsesprotokoller på Københavns Stadsarkivs hjemmeside

Indtastning, praktik