Stadsarkivets tastecafeer for frivillige der indtaster begravelser, plejer at foregå på læsesalen. Men pga. covid-19 afprøvede vi en online version, der her på billedet er i fuld gang.
3 minutter

I praktik ved Link-Lives

Som universitetspraktikant hos Københavns Stadsarkivets Link-Lives team tager jeg mange forskellige erfaringer med mig videre på historiestudiet.

Et semester hos Københavns Stadsarkiv

I starten af februar mødte jeg ind på Stormgade 20, hvor en del af Københavns Stadsarkiv hører til, og hvilket har været min faste kontorplads.

Jeg har i løbet af mit praktikophold arbejdet med københavnske begravelsesprotokoller i perioden 1860-1940, hvilke er en del af de data, som Link-Lives’ livsforløb baseres på. Begravelsesprotokollerne indtastes af frivillige og mit arbejde har bestået i at supplere og understøtte de frivilliges arbejde med forskellige behind-the-scenes-opgaver.

Konkrete og kildenære opgaver

På studiet er arbejdet med historie mest på et teoretisk niveau. Med praktikforløbet stod jeg nu med noget konkret nemlig indtastning af begravelsesprotokoller efter bestemte indtastningsprincipper og med et mål for, hvad de indtastede data skal bruges til.

Det har været spændende at beskæftige sig med praktiske opgaver, såsom at foretage stikprøvekontrol af et bestemt dødssted, for derefter at rette en gentagende fejl til.

Jeg arbejdede også med fødesteder. Den har til tider givet mig små detektivjobs – man kan støde på personer, der er født i Astrup sogn, men hvis det ikke er angivet, om det er Astrup sogn i Mariagerfjord, Århus eller Hjørring kommune, er det nødvendigt at søge information om personen andetsteds – blandt andet ved at slå op i kirkebøger.

Formidling, koordinering og facilitering

Formidling af historie er en væsentlig del af mit studie, og har også spillet en central rolle i min praktik. Jeg har arbejdet med formidling gennem koordinering af frivillige, blandt andet på Stadsarkivets online forum for de frivillige og til indtastningscaféer på rådhuset.

Jeg har været med til at facilitere og afholde indtastningscaféerne, hvor frivillige introduceres, og bliver en del af indtastningsprojektet. Pludselig stod jeg selv som en del af præsentationen og skulle gennemgå en fælles indtastning foran de fremmødte. Det var rart at opleve, hvordan jeg kunne tage ordet foran fremmede personer. Noget, der på de fleste andre tidspunkter, ville give mig svedige håndflader. Men efter et par måneders arbejde med protokollerne, følte jeg mig tryg ved at præsentere indtastningen.

Jeg tager meget med mig, men mest af alt, hvordan man samarbejder med mennesker fra forskellige fagdiscipliner. At sætte sig ind i forskellige aspekter af projektet, og ligeledes at sidde med bagved, når der diskuteres emner som prototypetests, kvalitetskontrol og hjemmesiders funktionalitet.

I praktik hjemmefra

Den afsluttende tid for min praktik er, som meget andet, præget af covid-19. Jeg har arbejdet videre hjemmefra med kaffe og møder virtuelt.

Lige nu er vi ved at planlægge en online introduktion til indtastning den 19. maj. Det bliver min sidste opgave som praktikant på Link-Lives – og jeg glæder mig til at kunne afslutte mit forløb sammen med de frivillige, som jeg gennem diverse møder og samarbejde har lært lidt at kende, og fået et indblik i, hvem det er, der driver indtastningsprojektet fremad.

Læs mere om indtastning af begravelsesprotokoller på Københavns Stadsarkivs hjemmeside