I praktik ved Link-Lives

Et semester hos Københavns Stadsarkiv

I starten af februar mødte jeg ind på Stormgade 20, hvor en del af Københavns Stadsarkiv hører til, og hvilket har været min faste kontorplads.

Jeg har i løbet af mit praktikophold arbejdet med københavnske begravelsesprotokoller i perioden 1860-1940, hvilke er en del af de data, som Link-Lives’ livsforløb baseres på. Begravelsesprotokollerne indtastes af frivillige og mit arbejde har bestået i at supplere og understøtte de frivilliges arbejde med forskellige behind-the-scenes-opgaver.

Konkrete og kildenære opgaver

På studiet er arbejdet med historie mest på et teoretisk niveau. Med praktikforløbet stod jeg nu med noget konkret nemlig indtastning af begravelsesprotokoller efter bestemte indtastningsprincipper og med et mål for, hvad de indtastede data skal bruges til.

Det har været spændende at beskæftige sig med praktiske opgaver, såsom at foretage stikprøvekontrol af et bestemt dødssted, for derefter at rette en gentagende fejl til.

Jeg arbejdede også med fødesteder. Den har til tider givet mig små detektivjobs – man kan støde på personer, der er født i Astrup sogn, men hvis det ikke er angivet, om det er Astrup sogn i Mariagerfjord, Århus eller Hjørring kommune, er det nødvendigt at søge information om personen andetsteds – blandt andet ved at slå op i kirkebøger.

Formidling, koordinering og facilitering

Formidling af historie er en væsentlig del af mit studie, og har også spillet en central rolle i min praktik. Jeg har arbejdet med formidling gennem koordinering af frivillige, blandt andet på Stadsarkivets online forum for de frivillige og til indtastningscaféer på rådhuset.

Jeg har været med til at facilitere og afholde indtastningscaféerne, hvor frivillige introduceres, og bliver en del af indtastningsprojektet. Pludselig stod jeg selv som en del af præsentationen og skulle gennemgå en fælles indtastning foran de fremmødte. Det var rart at opleve, hvordan jeg kunne tage ordet foran fremmede personer. Noget, der på de fleste andre tidspunkter, ville give mig svedige håndflader. Men efter et par måneders arbejde med protokollerne, følte jeg mig tryg ved at præsentere indtastningen.

Jeg tager meget med mig, men mest af alt, hvordan man samarbejder med mennesker fra forskellige fagdiscipliner. At sætte sig ind i forskellige aspekter af projektet, og ligeledes at sidde med bagved, når der diskuteres emner som prototypetests, kvalitetskontrol og hjemmesiders funktionalitet.

I praktik hjemmefra

Den afsluttende tid for min praktik er, som meget andet, præget af covid-19. Jeg har arbejdet videre hjemmefra med kaffe og møder virtuelt.

Lige nu er vi ved at planlægge en online introduktion til indtastning den 19. maj. Det bliver min sidste opgave som praktikant på Link-Lives – og jeg glæder mig til at kunne afslutte mit forløb sammen med de frivillige, som jeg gennem diverse møder og samarbejde har lært lidt at kende, og fået et indblik i, hvem det er, der driver indtastningsprojektet fremad.

Læs mere om indtastning af begravelsesprotokoller på Københavns Stadsarkivs hjemmeside

Indtastning, praktik

Flittige frivillige skaber ny data til Link-Lives

Over 600.000 nye poster

543.000 og 74.231 – det er så mange nye poster fra folketællinger og begravelsesprotokoller, som dedikerede frivillige har indtastet hos Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv i 2019.

Hvis vi omregner de tal til timer, svarer det til, at frivillige har brugt over 30.000 timer på at gøre disse kilder søgbare til gavn for slægtsforskere, forskere og andre interesserede. Det er en kæmpemæssig indsats!

Ny data – nye livsforløb

Link-Lives kan nu med over en halv million nye indtastede poster skabe endnu flere links og livsforløb på tværs af folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller.

Efterhånden som frivillige kræfter gør flere informationer om historiske personer digitalt tilgængelige, kan Link-Lives også tilføje de ny data og forhåbentlig ende ud med livsforløb fra vugge til grav.

Et projekt på skuldrene af driftige frivillige

Link-Lives står på skuldrene af mere end 1000 frivillige, der siden begyndelsen af 1990’erne har taget initiativ til at indtaste arkivernes kilder om fortidens danskere.

Uden de frivilliges iver og virketrang til at gøre kilderne tilgængelige for slægtsforskere, forskere og alle andre interesserede havde det ikke været muligt for Link-Lives at give sig i kast med at skabe links og livsforløb.

Hjælp os – kom og vær med

Har du lyst til at hjælpe Link-Lives?

Der er endnu mange begravelser og folketællinger, som venter på at blive indtastet. Jo flere begravelser og folketællinger der er indtastet, jo flere livsforløb kan vi skabe.

Kribler dine fingre for at komme til tasterne og være med? Så læs mere om, hvordan du kommer i gang.

Læs om indtastning og find links til forskellige indtastningsprojekter

Frivillig, Indtastning