Video Still-Billed
2 minutter

1 praktikant søges til forskningsprojektet Link-Lives: Historical Big Data ved Københavns Stadsarkiv. Efterår 2022

Vi søger 1 praktikant (15-30 ECTS) i efterårssemestret 2022 til projektet Link-Lives: Historical Big Data.

Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der foregår i samarbejde mellem Københavns Universitet, Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv. I Link-Lives arbejder vi med at etablere livsforløb og familieforbindelser for (næsten) alle danskere fra 1787 til 1968 ved at forbinde oplysninger om den samme person i forskellige, allerede digitaliserede kilder som folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller. Projektet vil udvide den berømte danske registerforskning mere end 200 år tilbage i tid og dermed åbne nye veje for forskning i mange forskellige aspekter af menneskers sociale og biologiske liv på tværs af generationer og århundreder.

Som praktikant vil du blive tilknyttet Københavns Stadsarkiv og indgå i arkivets team, der arbejder med digital adgang til arkivets samlinger.

Gennem konkrete opgaver vil du opnå kompetencer inden for crowdsourcing gennem transskribering og indtastning af kilder, koordinering af og dialog med frivillige og brugere af link-lives.dk, samt formidling af resultater gennem arrangementer og web. Du vil deltage i det daglige liv på Stadsarkivet herunder deltagelse i møder og seminarer om projektets udvikling (både internt i teamet, mellem partnerne og eksternt).

Deltagelse i Link-Lives vil give dig mulighed for at udnytte eksisterende viden og kompetencer inden for f.eks. historisk forskning, tilbyde kompetencer inden for opgaver, som indgår i et interdisciplinært forskningsprojekt og hands-on erfaring med systematisk undersøgelse af kildemateriale.

Vi forventer, at du er i gang med at studere Historie eller Etnologi og er interesseret i København og københavnernes historie. Forudgående viden er en fordel, men ikke et krav.

Interesserede studerende bedes sende en kort ansøgning med deres motivation for at ansøge (max. 1 side) samt CV med karakterudskrift til Anna Kristiane Mortensen (akm@hum.ku.dk ) senest d.20. april kl. 12. Samtaler (evt. online) vil foregå 29. april eller 3. maj. Hvorefter der gives svar senest 4. maj inden deadline for næste semesters undervisningstilmelding.

For evt. spørgsmål kontakt arkivar på Københavns Stadsarkiv Signe Trolle Gronemann på tlf. 24951806.

For mere information omkring Københavns Stadsarkiv se www.kbharkiv.dk og arkivets indtastning af de københavnske begravelsesprotokoller www.kbharkiv.dk/begravelser