De studerende præsenterede deres posters for hinanden. Foto: Mads Linnet Perner.
3 minutter

Link-Lives lærer fra sig

Kandidatstuderende i historie på Københavns Universitet arbejder dette efterår med Link-Lives-data og dataanalyse som historisk metode. Til en postersession den 3. november præsenterede de deres case-studier.

Link-Lives lærer en ny generation af historikere at arbejde med dataanalyse

Link-Lives’ tre ph.d.-stipendiater, Louise Ludvigsen, Mads L. Perner og Samantha N. Aagaard, underviser dette efterår et kandidathold i historie. Emnet er dansk befolkningshistorie i 1800-tallet med udgangspunkt i Link-Lives-data fra folketællinger og de københavnske begravelsesprotokoller. Her lærer de studerende blandt andet at analysere større datasæt i Excel med de transskriberede kilder.

De studerende har selv valgt et undersøgelsesemne og efterfølgende modtaget data fra Link-Lives, som de har analyseret på kryds og tværs. Enkelte studerende undersøger for eksempel dødsårsager blandt spædbørn i Københavns begravelsesprotokoller eller befolkningssammensætningen i Dragør i udvalgte folketællingsår.

Fra undersøgelsesemne og Link-Lives-data til poster

De studerendes undersøgelser og resultater skulle munde ud i en poster. En poster er en form for videnskabelig plakat, som bruges af forskere til at formidle deres forskningsresultater ved konferencer. Posteren skal blandt andet indeholde informationer om undersøgelsesemnet, de benyttede kilder og en sammenfatning af analysens resultater. Selve analysen vises på posteren som en række tabeller, figurer og grafer, som hver især udgør en puslespilsbrik, der tilsammen skaber et billede, som gør læseren klogere på analysens resultater.

En studerende præsenterer sin poster under Postersessionen. Foto: Mads Linnet Perner.

Postersession den 3. november

Den 3. november oprandt dagen, hvor de studerende skulle præsentere deres analyser og resultater for hinanden. Først skulle de studerende dog samle deres poster, som bestod af flere udprintede A4-ark, til en stor poster i størrelse A1. Med tanke på den snarlige juletid bredte der sig nærmest en klippe-klistre stemning i lokalet. Herefter blev posterne hængt op på væggene i undervisningslokalet.

De studerende skulle på skift præsentere deres undersøgelse og resultater for hinanden i mindre grupper, hvorefter resten af gruppen kunne stille opfølgende spørgsmål. Efter de individuelle posterpræsentationer i grupper var afsluttet, fik de studerende lejlighed til at gå rundt i lokalet og nærstudere alles postere.

Med postersessionen fik de studerende lejlighed til at øve sig i mundtlig formidling af historisk dataanalyse, inden de ugen efter skulle gøre det samme som en del af kursets mundtlige eksamen.

God stemning til afsluttende reception

Eftermiddagen igennem var præget af god stemning og de studerendes (og deres underviseres) stolthed over deres udvikling siden kursusstart og færdige resultat.

Som ved konferencer i ind- og udland afsluttedes dagen med en lille reception for at fejre de studerendes vellykkede og hårde arbejde med posterne. Her var der sørget for både lidt vådt og tørt til ganen som vanligt!