Stemningsbillede fra workshop om præsentation af livsforløb på web
Stemningsbillede fra workshoppen, hvor professor Anne Løkke fortæller, hvad hun sammen med en gruppe andre deltagere på workshoppen, har tegnet af skitser til søgefunktionens brugergrænseflade.
4 minutter

Hvordan viser man et livsforløb?

En stor gruppe af deltagerne i Link-Lives har været involveret i at tegne en skitse – også kaldet en prototype – over den kommende søgefunktion og søgeresultat på link-lives.dk.

Livsforløb som prototype

Et livsforløb i Link-Lives er defineret som linkede eller forbundne oplysninger om den samme person i flere forskellige kilder, som fx folketællinger og kirkebøger.

Men hvordan ser et link-lives-livsforløb ud, når vi en dag skal vise det her på websitet? Og hvordan søger man i og efter livsforløb? Hvordan ser søgeresultatet ud? Og hvordan viser vi, hvordan et livsforløb er forbundet og af hvilke kilder?

Det er nogle af de spørgsmål, vi har drøftet i Link-Lives i løbet af november og december. Resultatet af drøftelserne er bl.a. en prototype – dvs. en række klikbare tegninger eller skitser – der fastholder vores ideer. Prototypen skal nu testes af forskellige målgrupper.

Workshops og fælles forståelse

Det gode, men samtidig svære, ved at snakke om, hvad der skal vises på et website, er, at det tvinger en til at være meget konkret. Og når man bliver konkret, bliver det også tydeligt, om man snakker om det samme, har en fælles forståelse og ser det samme for sig.

For at få samlet så meget input – og skabt en så bred fælles forståelse som muligt – havde vi allieret os med en interaktionsdesigner fra firmaet 1508 A/S, samt inviteret så mange af projektets deltagere som muligt til workshop.

Det blev en spændende dag, hvor vi fik snakket om søgebehov, visning, ønsker og drømme, alt imens vi tegnede og forklarede vores ideer over for hinanden.

Efter workshoppen blev de mange ideer kondenseret ned til en håndtegnet prototype, som vi siden har evalueret og kvalificeret flere gange.

Smagsprøve fra den første håndtegnede prototype eller skitse, der blev tegnet efter workshoppen. Her ses en liste med søgeresultater.

Det er svært I: Linkningsmetode

Noget af det, som er udfordrende, er, hvordan og i hvilket omfang søgningen skal tydeliggøre processen omkring, hvordan livsforløbet er skabt og på baggrund af hvilke kilder.

På den ene side, vil vi nemlig gerne gøre søgningen intuitiv og let at forstå for alle, der gerne vil søge efter historiske personer, fx i deres egen slægt.

På den anden side vil vi gerne gøre det tydeligt, at et livsforløb er en konstrueret størrelse, der baserer sig på at forskellige informationer fra forskellige kilder, som er blevet sammenlignet og forbundet ved hjælp af forskellige linkningsmetoder og af forskerteamet bag Link-Lives.

Det er svært II: Navngivning

Hvad kalder vi på websitet de forskellige begreber, metoder og elementer, som udgør et livsforløb?

Hvis vi bruger ord, som er velkendte af alle, kan det let fortabe sig, at der i Link-Lives menes noget meget specifikt med ordet.

Tag fx ordet livsforløb: I daglig tale er det ikke Link-Lives’ definition, nemlig linkede eller forbundne oplysninger om den samme person i flere forskellige kilder, som fx folketællinger og kirkebøger, som man først tænker på. Kan ordet livsforløb stadig bruges? Ja, det tror vi.

Et af de elementer, som vi fx har svært ved at finde det rigtige ord for, er de oplysninger en frivillig har indtastet om en enkelt person fra fx en kirkebog. Det kan fx være oplysningerne om en mor til et barn, der er blevet døbt. Person appearance er det ord, som bruges internt i projektet, når vi arbejder med data. Men det er engelsk og ikke særlig mundret og derfor ikke velegnet til websitet.

I prototypen hedder det pt. indtastede kilder. Men om det er den rigtige betegnelse, må tiden – og brugertest – vise.

Smagsprøve fra den anden udgave af prototypen. Navngivning er blevet ændret. Selvom stregerne nu er digitalt tegnede er det stadig blot en skitse, der viser nogle elementer. Prototypen virker ikke, man kan ikke søge i rigtige data, og visuelt er der ikke tænkt over hverken farver, former, skrift eller design generelt.

Brugertest og datagenerering

Over de kommende måneder vil prototypen bliver testet på udvalgte testpersoner. Herefter vil den blive ændret igen. Samtidig knokles der for at generere de data, som der skal søges i. Efterhånden som data generes skal prototypen sikkert ændres igen, fordi nye muligheder, begrænsninger eller behov viser sig.

Til sidst vil prototypen danne grundlag for den søgefunktion som it-udviklere vil implementere på link-lives.dk. En betaversion kan forventes online inden udgangen af 2020.