Link-Lives lærer fra sig

Link-Lives lærer en ny generation af historikere at arbejde med dataanalyse

Link-Lives’ tre ph.d.-stipendiater, Louise Ludvigsen, Mads L. Perner og Samantha N. Aagaard, underviser dette efterår et kandidathold i historie. Emnet er dansk befolkningshistorie i 1800-tallet med udgangspunkt i Link-Lives-data fra folketællinger og de københavnske begravelsesprotokoller. Her lærer de studerende blandt andet at analysere større datasæt i Excel med de transskriberede kilder.

De studerende har selv valgt et undersøgelsesemne og efterfølgende modtaget data fra Link-Lives, som de har analyseret på kryds og tværs. Enkelte studerende undersøger for eksempel dødsårsager blandt spædbørn i Københavns begravelsesprotokoller eller befolkningssammensætningen i Dragør i udvalgte folketællingsår.

Fra undersøgelsesemne og Link-Lives-data til poster

De studerendes undersøgelser og resultater skulle munde ud i en poster. En poster er en form for videnskabelig plakat, som bruges af forskere til at formidle deres forskningsresultater ved konferencer. Posteren skal blandt andet indeholde informationer om undersøgelsesemnet, de benyttede kilder og en sammenfatning af analysens resultater. Selve analysen vises på posteren som en række tabeller, figurer og grafer, som hver især udgør en puslespilsbrik, der tilsammen skaber et billede, som gør læseren klogere på analysens resultater.

En studerende præsenterer sin poster under Postersessionen. Foto: Mads Linnet Perner.

Postersession den 3. november

Den 3. november oprandt dagen, hvor de studerende skulle præsentere deres analyser og resultater for hinanden. Først skulle de studerende dog samle deres poster, som bestod af flere udprintede A4-ark, til en stor poster i størrelse A1. Med tanke på den snarlige juletid bredte der sig nærmest en klippe-klistre stemning i lokalet. Herefter blev posterne hængt op på væggene i undervisningslokalet.

De studerende skulle på skift præsentere deres undersøgelse og resultater for hinanden i mindre grupper, hvorefter resten af gruppen kunne stille opfølgende spørgsmål. Efter de individuelle posterpræsentationer i grupper var afsluttet, fik de studerende lejlighed til at gå rundt i lokalet og nærstudere alles postere.

Med postersessionen fik de studerende lejlighed til at øve sig i mundtlig formidling af historisk dataanalyse, inden de ugen efter skulle gøre det samme som en del af kursets mundtlige eksamen.

God stemning til afsluttende reception

Eftermiddagen igennem var præget af god stemning og de studerendes (og deres underviseres) stolthed over deres udvikling siden kursusstart og færdige resultat.

Som ved konferencer i ind- og udland afsluttedes dagen med en lille reception for at fejre de studerendes vellykkede og hårde arbejde med posterne. Her var der sørget for både lidt vådt og tørt til ganen som vanligt!

Dataanalyse, forskning, Link-Lives, Postersession, Undervisning

De almindelige danskeres historie

I artiklen har Lundt Hansen interviewet professor Anne Løkke samt lektor og projektleder Barbara Revuelta-Eugercios. De fortæller, hvordan Link-Lives vil være med til at forme en gren af historievidenskaben i fremtiden. Projektet skaber nemlig mulighed for, at historikere kan undersøge og fortælle almindelige danskeres historie baseret på data om alle danskere. De gør også læserne klogere på forskningsprojektets metode til at skabe links mellem personforekomster i forskellige kilder.

Med tilladelse fra forfatteren kan artiklen læses af alle interesserede herunder på siden. Artiklen kan også læses i et andet format for bedre læsbarhed, ved at klikke på dette link.

Artiklen er gengivet med tilladelse fra forfatteren, Anders Lundt Hansen.

Danmarkshistorie, forskning, Link-Lives, Links, machine-learning, Træningsdata

Link-Lives er rykket hjem i privaten

Link-Lives i privaten

Link-Lives er rykket hjem i privaten. Projektets deltagere har siden 13. marts arbejdet hjemmefra efter covid-19’s indtog i Danmark. Herfra fortsætter vi med at etablere historiske livsforløb og udvikle Link-Lives bag kulisserne.

Offentlige arrangementer med deltagelse af Link-Lives på Københavns Stadsarkiv og Rigsarkivet er desværre aflyst for nu. Til gengæld oplever arkiverne en stigning i antallet af nye indtastere, der vil være med til at indtaste historiske personers levede liv. Det er en dejlig overraskelse i denne tid, hvor vi alle bruger mere tid hjemme.

Pas på jer selv og hinanden.

covid-19, Link-Lives