Link-Lives lærer fra sig

Link-Lives lærer en ny generation af historikere at arbejde med dataanalyse

Link-Lives’ tre ph.d.-stipendiater, Louise Ludvigsen, Mads L. Perner og Samantha N. Aagaard, underviser dette efterår et kandidathold i historie. Emnet er dansk befolkningshistorie i 1800-tallet med udgangspunkt i Link-Lives-data fra folketællinger og de københavnske begravelsesprotokoller. Her lærer de studerende blandt andet at analysere større datasæt i Excel med de transskriberede kilder.

De studerende har selv valgt et undersøgelsesemne og efterfølgende modtaget data fra Link-Lives, som de har analyseret på kryds og tværs. Enkelte studerende undersøger for eksempel dødsårsager blandt spædbørn i Københavns begravelsesprotokoller eller befolkningssammensætningen i Dragør i udvalgte folketællingsår.

Fra undersøgelsesemne og Link-Lives-data til poster

De studerendes undersøgelser og resultater skulle munde ud i en poster. En poster er en form for videnskabelig plakat, som bruges af forskere til at formidle deres forskningsresultater ved konferencer. Posteren skal blandt andet indeholde informationer om undersøgelsesemnet, de benyttede kilder og en sammenfatning af analysens resultater. Selve analysen vises på posteren som en række tabeller, figurer og grafer, som hver især udgør en puslespilsbrik, der tilsammen skaber et billede, som gør læseren klogere på analysens resultater.

En studerende præsenterer sin poster under Postersessionen. Foto: Mads Linnet Perner.

Postersession den 3. november

Den 3. november oprandt dagen, hvor de studerende skulle præsentere deres analyser og resultater for hinanden. Først skulle de studerende dog samle deres poster, som bestod af flere udprintede A4-ark, til en stor poster i størrelse A1. Med tanke på den snarlige juletid bredte der sig nærmest en klippe-klistre stemning i lokalet. Herefter blev posterne hængt op på væggene i undervisningslokalet.

De studerende skulle på skift præsentere deres undersøgelse og resultater for hinanden i mindre grupper, hvorefter resten af gruppen kunne stille opfølgende spørgsmål. Efter de individuelle posterpræsentationer i grupper var afsluttet, fik de studerende lejlighed til at gå rundt i lokalet og nærstudere alles postere.

Med postersessionen fik de studerende lejlighed til at øve sig i mundtlig formidling af historisk dataanalyse, inden de ugen efter skulle gøre det samme som en del af kursets mundtlige eksamen.

God stemning til afsluttende reception

Eftermiddagen igennem var præget af god stemning og de studerendes (og deres underviseres) stolthed over deres udvikling siden kursusstart og færdige resultat.

Som ved konferencer i ind- og udland afsluttedes dagen med en lille reception for at fejre de studerendes vellykkede og hårde arbejde med posterne. Her var der sørget for både lidt vådt og tørt til ganen som vanligt!

Dataanalyse, forskning, Link-Lives, Postersession, Undervisning
Link-Lives på filmoptagelse på Rigsarkivet den 3. november 2020.

Link-Lives på filmoptagelser

En dag med filmoptagelser

Projektleder, professor Anne Løkke og ph.d.-stipendiaterne Louise Ludvigsen og Samantha Aagaard fra Link-Lives blev den 3. november filmet til en kort film om Link-Lives og de spændende arkivalier, vi arbejder med.

En formiddag på Rigsarkivet

Dagen begyndte ved indgangen til Rigsarkivets magasin og højlager i København, hvor første del af optagelserne foregik. Her mødtes Anne Løkke og Samantha Aagaard med filmholdet. Efter at have efterladt jakker, tasker og andet habengut i garderoben gik optagelserne i gang.

Filmoptagelserne foregik blandt andet inde på højlageret, hvor de endeløse rækker af arkivalier er opmagasineret. Det var en særlig oplevelse for alle at befinde sig mellem de mange hyldekilometer arkivalier, der tårner sig op. Man kunne endda fornemme en sødlig duft i luften, som kom fra al papiret.

Under optagelserne fik vi lejlighed til at stå med flere folketællinger fra midten af 1800-tallet i hånden. Det kriblede helt i historikerfingrene endelig at se originalerne efter at have arbejdet digitalt med folketællingerne i over et år.

En eftermiddag på Københavns Stadsarkiv

Efter frokost gik turen til Københavns Stadsarkiv, hvor Anne Løkke og filmholdet mødtes med Louise Ludvigsen. Optagelserne begyndte ved indgangen til selve arkivet, hvor besøgene møder de karakteristiske arkivugler, og fortsatte herefter ind i det stemningsfyldte gamle arkiv.

Arkivugle ved indgangen til Stadsarkivet.
Arkivugle ved indgangen til Stadsarkivet.

Det var en helt særlig oplevelse at optage på arkivet, mens det summede af liv fra besøgende og ansatte. Lyset fra vinduerne strømmede ned gennem metaltremmegulvet mellem etagerne og oplyste de gamle reoler fyldt med arkivalier.

Under optagelserne fik vi mulighed for at stå med flere eksemplarer af de store begravelsesprotokoller fra 1880’erne. Da den første forbløffelse over, hvor store protokollerne er, fortog sig, var det gribende at kunne bladre gennem siderne. Hver begravelsesregistrering giver indblik i et levet liv, og her kunne man se hundredevis af levede liv foran sig. Et særligt indtryk gjorde periodens store børnedødelighed, der i protokollerne bliver utrolig konkret og håndbegribelig, idet mange af siderne er fyldt med begravelsesregistreringer for små børn.

Formidlingsfilm til historieundervisning

Den færdige film vises som en del af faget Verdens og Danmarks historie, en forelæsningsrække for de nye førsteårsstuderende i historie på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Saxo-Instituttet har nemlig i år fået produceret en hel række af små film hos produktionsselskabet MOOT, som skal supplere de traditionelle forelæsninger om forskellige historiske perioder og begivenheder.

Københavns Stadsarkiv, Rigsarkivet, Undervisning, Video