Film om Link-Lives

Om filmen

Videoen er lavet af SAXO-Instituttet til nye historiestuderende som en del af forelæsningsrækken Verdens og Danmarks historie. Videoen bliver brugt som en del af Anne Løkkes forelæsning Befolkning, stat, levevilkår og sundhed i Danmark 1750-1900.

I videoen medvirker projektleder, professor Anne Løkke og ph.d.-stipendiaterne Louise Ludvigsen og Samantha Aagaard.

film, Københavns Stadsarkiv, Rigsarkivet, studerende